• Câu hỏi:

  I am subjected to___________smoking in the office and at home.

  • A. passive
  • B. inactive
  • C. involuntary
  • D. reluctant

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Passive smoking = hút thuốc thụ động. Be subject to N = đối diện với cái gì

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC