• Câu hỏi:

  His friends offered to___________the next time he was in town so that he wouldn’t have to pay for a hotel.

  • A. place him in
  • B. put him up
  • C. back him up
  • D. turn him out

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Offer to V = ngỏ ý làm gì. Put somebody up = cho ai ở nhờ -> bạn anh ta ngỏ ý sẽ cho anh ta ở nhờ vào lần sau khi anh ta tới thị trấn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC