• Câu hỏi:

  In the 1950s, _____________

  • A. American people were happy with every postal service.
  • B. people in Philadelphia had their letters delivered free of charge by the government.
  • C. there was a preference among Americans for private mail services.
  • D. the American government managed their mail businesses satisfactorily.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Từ dòng 6 đoạn 2: during the years of these cumbersome arrangements, private letter-carrying and express businesses developed -> dịch vụ vận chuyển thư cá nhân vẫn phát triển trong khi có nhiều bàn cãi; vì người dân thích sự vận chuyển cá nhân hơn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC