• Câu hỏi:

  The word ‘confined’ is closest in meaning to

  • A. granted
  • B. scheduled
  • C. limited
  • D. recommended

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Confine something to something = giới hạn cái gì ở mức nào. Limit = giới hạn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC