ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  I do agree there___________simple solution to this problem.

  • A. is no
  • B. be not
  • C. not to be
  • D. not being
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Agree + (that) + mệnh đề = đồng ý rằng… Động từ “be” sau There chia số ít hay số nhiều tùy thuộc vào danh từ đứng ngay sau nó. No + N số ít -> danh từ số ít -> “be” chia số ít : is

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 26640

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1