• Câu hỏi:

  His comments___________little or no relation to the facts and the figures of the case.

  • A. reflect
  • B. bear
  • C. give
  • D. possess

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Bear relation to N/Ving = giống với cái gì. Reflect = phản ánh. Give = trao, tặng. possess = sở hữu

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC