AMBIENT
 • Câu hỏi:

  He has been___________to supporting his nephews.

  • A. determined
  • B. allowed
  • C. compromised
  • D. committed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Be committed to Ving = tự hứa, cam kết làm gì. Be determined to V = quyết tâm làm gì. Be allowed to V = được cho phép làm gì. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA