ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  The growth rate of the Pacific Rim countries is twice faster than other comparable areas during the Industrial Revolution.

  • A. growth rate
  • B. faster than
  • C. comparable
  • D. during
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  ở đây có từ “twice” = gấp 2 lần -> so sánh hơn gấp; không phải so sánh hơn. Nhanh gấp 2 lần = twice as fast as 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 26687

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1