• Câu hỏi:

  The growth rate of the Pacific Rim countries is twice faster than other comparable areas during the Industrial Revolution.

  • A. growth rate
  • B. faster than
  • C. comparable
  • D. during

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  ở đây có từ “twice” = gấp 2 lần -> so sánh hơn gấp; không phải so sánh hơn. Nhanh gấp 2 lần = twice as fast as 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC