• Câu hỏi:

  The noisy music___________the students from their test.

  • A. distracted
  • B. disrupted
  • C. dissolved
  • D. disqualified

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Distract somebody from N/Ving = làm ai xao nhãng khỏi việc gì

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC