ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  The___________of our cruise includes stops at six ports in three different countries.

  • A. timetable
  • B. intention
  • C. itinerary
  • D. itemisation
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Itinerary = lộ trình. Timetable = thời khóa biểu. intention = dự định. Itemization = sự ghi thành từng khoản, từng món

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 26610

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1