• Câu hỏi:

  The___________of our cruise includes stops at six ports in three different countries.

  • A. timetable
  • B. intention
  • C. itinerary
  • D. itemisation

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Itinerary = lộ trình. Timetable = thời khóa biểu. intention = dự định. Itemization = sự ghi thành từng khoản, từng món

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC