ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  My mind went___________when the official asked me my phone number – I couldn’t remember it at all.

  • A. empty
  • B. clear
  • C. blank
  • D. vacant
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Blank = trống rỗng, không có tình cảm. Empty = trống, không có ruột. Clear = rõ ràng. Vacant = còn chỗ trống

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 26611

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1