• Câu hỏi:

  My mind went___________when the official asked me my phone number – I couldn’t remember it at all.

  • A. empty
  • B. clear
  • C. blank
  • D. vacant

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Blank = trống rỗng, không có tình cảm. Empty = trống, không có ruột. Clear = rõ ràng. Vacant = còn chỗ trống

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC