ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  She believes that all countries should___________the death penalty as it is inhumane.

  • A. put down to
  • B. catch up on
  • C. get down to
  • D. do away with
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Do away with something = bãi bỏ, hủy bỏ cái gì. The death penalty = hình phạt tử hình

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 26613

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1