ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Dr. Chen advised me to use this remedy in___________as it is extremely potent.

  • A. restraint
  • B. moderation
  • C. control
  • D. regulation
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  In moderation = một cách điều độ. Potent = rất có hiệu lực. restraint = hạn chế. Control = kiểm soát. Regulation = sự thường xuyên

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 26634

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1