• Câu hỏi:

  Left-handed children are said to be___________to accidents in the kitchen.

  • A. prone
  • B. clear
  • C. subject
  • D. bound

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Be prone to V/N = có xu hướng gì, dễ xảy ra việc gì. Be subject to N = đối diện với cái gì. Be bound to V = chắc chắn làm gì

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC