ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Left-handed children are said to be___________to accidents in the kitchen.

  • A. prone
  • B. clear
  • C. subject
  • D. bound
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Be prone to V/N = có xu hướng gì, dễ xảy ra việc gì. Be subject to N = đối diện với cái gì. Be bound to V = chắc chắn làm gì

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 26628

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1