Bài tập 4 trang 26 SGK Hình học 12

Giải bài 4 tr 26 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho hình lăng trụ và hình chóp có cùng diện tích đáy và chiều cao bằng nhau. Tính tỉ số thể tích của chúng.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Gọi V1, V2 lần lượt là thể tích của một khối lăng trụ và khối chóp.

Gọi S, h lần lượt là diện tích đáy và chiều cao của cả khối lăng trụ và khối chóp.  Theo công thức ta có:

\(V_1=S.h; V_2=\frac{1}{3}S.h\)

Từ đó ta có: \(\frac{V_1}{V_2}=\frac{S.h}{\frac{1}{3}S.h}=3\)

Vậy tỉ số thể tích khối lăng trụ và khối chóp có cùng diện tích đáy và chiều cao là 3.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 26 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 4 trang 26 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Một kim tự tháp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 150 m, cạnh đáy dài 220 m. Tính diện tích xung quanh S của kim tự tháp này.

  • A. \(S=2200\sqrt {346} \,\left( {{m^2}} \right)\)
  • B.  \(S=4400\sqrt {346} \left( {{m^2}} \right)\)
  • C.  \(S=2420000\left( {{m^3}} \right)\)
  • D.
   \(S=1100\sqrt {346} \left( {{m^2}} \right)\)

Được đề xuất cho bạn