ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 26 SGK Hình học 12

Giải bài 4 tr 26 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho hình lăng trụ và hình chóp có cùng diện tích đáy và chiều cao bằng nhau. Tính tỉ số thể tích của chúng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Gọi V1, V2 lần lượt là thể tích của một khối lăng trụ và khối chóp.

Gọi S, h lần lượt là diện tích đáy và chiều cao của cả khối lăng trụ và khối chóp.  Theo công thức ta có:

\(V_1=S.h; V_2=\frac{1}{3}S.h\)

Từ đó ta có: \(\frac{V_1}{V_2}=\frac{S.h}{\frac{1}{3}S.h}=3\)

Vậy tỉ số thể tích khối lăng trụ và khối chóp có cùng diện tích đáy và chiều cao là 3.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 26 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1