Bài tập 1 trang 27 SGK Hình học 12

Giải bài 1 tr 27 sách GK Toán Hình lớp 12

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau;

(B) Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau;

(C) Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh;

(D) Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và mặt bằng nhau.

Gợi ý trả lời bài 1

⇒ Chọn đáp án B

Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau. Chẳng hạn khối tứ diện.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 27 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 1 trang 27 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=4,SC=6 và mặt bên (SAD) là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích lớn nhất V.max của khối chóp đã cho.

  • A. \(\frac{40}{3}\)
  • B. 40
  • C. 80
  • D. \(\frac{80}{3}\)

Được đề xuất cho bạn