RANDOM
VIDEO

Bài tập 8 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 8 tr 28 sách GK Toán Hình lớp 12

Thể tích khối lăng trụ tam giác đề có tất cả các cạnh bằng a là:

(A) \(\frac{\sqrt{2}}{3}a^3\);

(B) \(\frac{\sqrt{2}}{4}a^3\)

(C) \(\frac{\sqrt{3}}{2}a^3\)

(D) \(\frac{\sqrt{3}}{4}a^3\)

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 8

 
 

\(S_{ABC}=\frac{a^2\sqrt{3}}{4}\Rightarrow V=\frac{a^3\sqrt{3}}{4}\)

⇒ Chọn đáp án D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 28 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Dell dell

  Câu 1:Cho bốn điểm A,B,C,D thẳng hàng. Có số đoạn thẳng là:

  A:Một kết quả khác B:4 C:6 D:5

  Câu 2:Kết quả(-17)+21 bằng:

  A:34 B:-4 C:-34 D:4

  Câu 3:Cho 3 điểm A,B,c nằm trên một đường thẳng

  A:A nằm giữa B và C

  B: B nằm giữa A và C

  C: C nằm giữa Avà B

  D: Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Duy Quang

  Tìm 4 bội của -5

  bởi Duy Quang 16/11/2018

  1.

  a. tìm 4 bội của âm 5 , trong đó có cả bội âm

  b. tìm tất cả các ước của âm 15

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Câu 1 : TRên tia Ox lấy điểm A và B sao cho OA = 3cm ; 0B = 6cm

  a. Điểm a có nằm giữa 0 và B không ? Vì sao

  b. So sánh OA và OB ?

  c. Điểm a có là trung điểm của đoạn OB không . vì sao ?

  Câu 2 : Trên tia Ox vẽ hai điểm M và N sao cho Om = 3cm , ON= 5cm

  a. Trong ba điểm O,M,N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?

  b. Tính MN

  c. Trên tia NM , lấy điểm P sao cho NP = 4cm . Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng NP không ? Vì sao ?

  Câu 3 : Cho đoạn thẳng AC = 5cm . Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 3cm , ON= 5cm

  a. Tính AB

  b. Trên tia đối của BA lấy điểm D sao cho BD = 6cm . Tính AD, CD .

  Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng CD không ? Vì sao ?

  Câu 4 : Vẽ đoạn thẳng AC= 5cm. Trên tia AB lấy điểm M và N sao cho AM= 4cm, AN = 6cm

  a. Tính độ dài MV và NB

  b. M có phải là trung điểm AN không ? Vì sao ?

  c. Vẽ I là trung điểm của AB, chứng tỏ I cũng là trung điểm NM

  MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI, MÌNH GẦN THI RÙI

  AI CHO MÌNH CÁI ĐỘNG LỰC ĐỂ ĐI THI

  AI GIẢI HẾT BÀI NÀY ĐƯỢC MÌNH SẼ LIKE NÈ

  NÓI THÌ PHẢI LÀM !!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Bai 1: Hoc sinh lop 6C kho xep hang thanh 2 hang 3 deu vua du. Nhung xep thanh hang8 deu thua 3 nguoi. Biet so hoc sinh lop do trong khoang tu 35 den 60. Tinh so hoc sinh lop do.

  Bai 2:Mot so tu nhien chia cho2,cho3,cho4,cho5,cho6 deu du 1,nhung khi chia cho7 thi khong con du.

  Tim so tu nhien nho nhat co tinh chat nhu tren.

  Bai3:Voi so tu nhien n,chung to cac cap so sau la so nguyen to cung nhau.

  a.2n+3 va 3n+5 c.5n+3 va 7n+5

  b.3n+4 va 4n+5 d.4n+1 va 6n+2

  Bai4:Cho A =2+ \(2^2+2^3+...+2^{60}.ChứngminhAchiahetcho3;cho7;vacho42\)

  Ac ban oi giup mik voi nha thamks cac ban nhieu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Cho đoạn thẳng AB dài 5 cm . Vẽ trung điểm I của đoạn thẳng AB . Nêu cách vẽ .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  câu 1:

  Trên tia Ox vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 2cm; OB = 4cm.

  a, Giải thích tại sao A nằm giữa O và B. Tính AB.

  b, Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB hay không? Vì sao?

  b, Trên tia đối của tia AO lấy điểm C sao cho AC = 2OA. Tính OC.

  Câu 5

  a, Đoạn thẳng CD là gì?

  b,Vẽ đoạn thẳng CD = 8cm. Vẽ trung điểm I của đoạn thẳng CD. Kí hiệu các đoạn thẳng bằng nhau.

  c, Tính IC, ID

  Câu 6: Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm, vẽ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

  a, Tính MA, MB

  b, Trên tia AM vẽ điểm I sao cho AI = 2cm. Giải thích vì sao I nằm giữa A và M.

  c, Tính MI.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  bài 1: chứng minh đẳng thức

  1,( a-b+c) - ( a+c)=-b

  2, ( a+b ) -( b-a)+ c= 2a+C

  3, -(a+b-c) + (a-b-c)=-2b

  4, a(b+C) -a(b+d)=a(c-d)

  5, a(b-c)+a(d+c)=a(b+d)

  giúp mình nhé!

  iu các bạn

  mình sẽ tick cho các bạn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  x/12 - 5/16 = 1/12

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)