YOMEDIA

Bài tập 8 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 8 tr 28 sách GK Toán Hình lớp 12

Thể tích khối lăng trụ tam giác đề có tất cả các cạnh bằng a là:

(A) \(\frac{\sqrt{2}}{3}a^3\);

(B) \(\frac{\sqrt{2}}{4}a^3\)

(C) \(\frac{\sqrt{3}}{2}a^3\)

(D) \(\frac{\sqrt{3}}{4}a^3\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 8

\(S_{ABC}=\frac{a^2\sqrt{3}}{4}\Rightarrow V=\frac{a^3\sqrt{3}}{4}\)

⇒ Chọn đáp án D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 28 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA