ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 26 SGK Hình học 12

Giải bài 2 tr 26 sách GK Toán Hình lớp 12

Tìm một hình tạo bởi các đa giác nhưng không phải là một đa diện.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Ở hình vẽ bên, ta xét hình được tạo bởi hai tứ diện ABCD và A'B'C'D'. Đáy không phải là hình đa diện bởi vì hình này không thoả mãn tính chất đầu tiên, đó là:

Hai mặt phân biệt (BCD) và (A'B'C) có điểm chung là A' nhưng không có một đỉnh chung nào và cũng không có một cạnh chung nào.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 26 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1