YOMEDIA

Hình Học 12 Chương 1: Khối Đa Diện

Mở đầu môn Hình học 12 các em sẽ làm quen với khái niệm Khối đa diện, khối đa diện lồi, khối đa diện đều và cách tính thể tích của một khối đa diện. HOC247 hướng dẫn cho các em năm rõ lý thuyết khối đa diện, luyện tập các bài trắc nghiệm liên quan và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập SGK. Để theo dõi phần giải bài tập của bài học các em xem chi tiết theo các bài dưới đây

ZUNIA9
 

 

OFF