ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 27 SGK Hình học 12

Giải bài 2 tr 27 sách GK Toán Hình lớp 12

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Số các đỉnh hoặc số các mặt của bất kì hình đa diện nào cũng:

(A) lớn hơn hay bằng 4

(B) lớn hơn 4

(C) lớn hơn hay bằng 5

(D) lớn hơn 5

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

⇒ Chọn đáp án A

Tứ diện có số đỉnh và số mặt bằng 4.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 27 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1