ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 27 SGK Hình học 12

Giải bài 3 tr 27 sách GK Toán Hình lớp 12

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Số các cạnh của hình đa diện luôn luôn:

(A) Lớn hơn hay bằng 6

(B) Lớn hơn 6

(C) Lớn hơn 7

(D) Lớn hơn hay bằng 8

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

⇒ Chọn đáp án A

Số cạnh của tứ diện là 6.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 27 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1