ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 9 tr 28 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Tỉ số thể tích của khối tứ diện ACB'D' và khối hộp ABCD.A'B'C'D' bằng:

(A) \(\frac{1}{2}\)

(B) \(\frac{1}{3}\)

(C) \(\frac{1}{4}\)

(D) \(\frac{1}{6}\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 9

 
 

\(V_{ACB'D'}=V_{ABCD.A'B'C'D'}-V_{C.B'C'D'}\)

                     \(-V_{D'.ACD}-V_{B'.ABC}-V_{A.A'B'D}\) 

\(=V_{AABCD.A'B'C'D'}-\frac{4}{6}V_{ABCD.A'B'C'D'}\)

\(=\frac{1}{3}V\)

⇒ Chọn đáp án B

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 28 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1