RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 26 SGK Hình học 12

Giải bài 3 tr 26 sách GK Toán Hình lớp 12

Thế nào là một khối đa diện lồi. Tìm ví dụ trong một khối đa diện lồi, một khối đa diện không lồi.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Cho khối đa diện (H), (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H).

Ví dụ trong thực tế về khối đa diện lồi.

Các khối đa diện lồi trong thực tế như: Bao diêm, hộp phần

Ví dụ về khối đa diện không lồi trong thực tế: Cái tủ lệch (không có chân).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 26 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1