YOMEDIA

Bài tập 4 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 4 tr 28 sách GK Toán Hình lớp 12

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI?

(A) Hình tứ diện là khối đa diện lồi

(B) Hình hộp là khối đa diện lồi

(C) Hình chóp là khối đa diện lồi

(D) Hình lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

⇒ Chọn đáp án C

(A), (B), (C) đúng.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 28 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Phương Khanh

  Trường tổ chức cho học sinh đi tham quan . Khi xếp học sinh lên xe loại 40 chỗ , 45 chỗ thì đều vừa đủ . Tìm số học sinh đi tham quan , biết số học sinh nhiếu hơn 1400 và chưa đến 1500

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  cho đoạn thẳng AB dài 6cm.Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM=3cm.

  a,Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không ? Vì sao?

  b,Tính đoạn thẳng MB

  c,Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Cho đoạn thẳng AB có độ dài 11 cm.Điểm M nằm giữa A và B.Biết rằng MB-MA=5cm.Tính độ dài các đoạn thẳng MA,MB và so sánh hai đọan thẳng MA và MB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Câu 1:Cho bốn điểm A,B,C,D thẳng hàng. Có số đoạn thẳng là:

  A:Một kết quả khác B:4 C:6 D:5

  Câu 2:Kết quả(-17)+21 bằng:

  A:34 B:-4 C:-34 D:4

  Câu 3:Cho 3 điểm A,B,c nằm trên một đường thẳng

  A:A nằm giữa B và C

  B: B nằm giữa A và C

  C: C nằm giữa Avà B

  D: Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Tìm 4 bội của -5

  bởi Duy Quang 16/11/2018

  1.

  a. tìm 4 bội của âm 5 , trong đó có cả bội âm

  b. tìm tất cả các ước của âm 15

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Câu 1 : TRên tia Ox lấy điểm A và B sao cho OA = 3cm ; 0B = 6cm

  a. Điểm a có nằm giữa 0 và B không ? Vì sao

  b. So sánh OA và OB ?

  c. Điểm a có là trung điểm của đoạn OB không . vì sao ?

  Câu 2 : Trên tia Ox vẽ hai điểm M và N sao cho Om = 3cm , ON= 5cm

  a. Trong ba điểm O,M,N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?

  b. Tính MN

  c. Trên tia NM , lấy điểm P sao cho NP = 4cm . Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng NP không ? Vì sao ?

  Câu 3 : Cho đoạn thẳng AC = 5cm . Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 3cm , ON= 5cm

  a. Tính AB

  b. Trên tia đối của BA lấy điểm D sao cho BD = 6cm . Tính AD, CD .

  Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng CD không ? Vì sao ?

  Câu 4 : Vẽ đoạn thẳng AC= 5cm. Trên tia AB lấy điểm M và N sao cho AM= 4cm, AN = 6cm

  a. Tính độ dài MV và NB

  b. M có phải là trung điểm AN không ? Vì sao ?

  c. Vẽ I là trung điểm của AB, chứng tỏ I cũng là trung điểm NM

  MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI, MÌNH GẦN THI RÙI

  AI CHO MÌNH CÁI ĐỘNG LỰC ĐỂ ĐI THI

  AI GIẢI HẾT BÀI NÀY ĐƯỢC MÌNH SẼ LIKE NÈ

  NÓI THÌ PHẢI LÀM !!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Bai 1: Hoc sinh lop 6C kho xep hang thanh 2 hang 3 deu vua du. Nhung xep thanh hang8 deu thua 3 nguoi. Biet so hoc sinh lop do trong khoang tu 35 den 60. Tinh so hoc sinh lop do.

  Bai 2:Mot so tu nhien chia cho2,cho3,cho4,cho5,cho6 deu du 1,nhung khi chia cho7 thi khong con du.

  Tim so tu nhien nho nhat co tinh chat nhu tren.

  Bai3:Voi so tu nhien n,chung to cac cap so sau la so nguyen to cung nhau.

  a.2n+3 va 3n+5 c.5n+3 va 7n+5

  b.3n+4 va 4n+5 d.4n+1 va 6n+2

  Bai4:Cho A =2+ \(2^2+2^3+...+2^{60}.ChứngminhAchiahetcho3;cho7;vacho42\)

  Ac ban oi giup mik voi nha thamks cac ban nhieu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA