ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 4 tr 28 sách GK Toán Hình lớp 12

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI?

(A) Hình tứ diện là khối đa diện lồi

(B) Hình hộp là khối đa diện lồi

(C) Hình chóp là khối đa diện lồi

(D) Hình lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

⇒ Chọn đáp án C

(A), (B), (C) đúng.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 28 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1