Bài tập 6 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 6 tr 28 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho hình chóp S.ABC. Gọi A', B' lần lượt là trung điểm của SA, SB. Khi đó tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A'B'C' và S.ABC là:

(A) \(\frac{1}{2}\)

(B) \(\frac{1}{3}\)

(C) \(\frac{1}{4}\)

(D) \(\frac{1}{8}\)

Gợi ý trả lời bài 6

\(\frac{V_{S.A'B'C}}{V_{S.ABC}}=\frac{SA'}{SA}. \frac{SB'}{SB}.\frac{SC'}{SC} =\frac{1}{2}.\frac{1}{2}=\frac{1}{4}\)

⇒ Chọn đáp án C

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 28 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 6 trang 28 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại C, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC).  Biết SC=1  tính thể tích lớn nhất V.max của khối chóp đã cho.

  • A. \({V_{\max }} = \frac{{\sqrt 3 }}{{12}}.\)
  • B. \({V_{\max }} = \frac{{\sqrt 2 }}{{12}}.\)
  • C. \({V_{\max }} = \frac{{2\sqrt 3 }}{{27}}.\)
  • D. \({V_{\max }} = \frac{{\sqrt 3 }}{{27}}.\)

Được đề xuất cho bạn