YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 7 tr 28 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho hình chóp S.ABCD. Gọi A', B', C', D' lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A'B'C'D' và S.ABCD là

(A) \(\frac{1}{2}\)

(B) \(\frac{1}{4}\)

(C) \(\frac{1}{8}\)

(D) \(\frac{1}{16}\)​

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 7

 
 

\(\frac{V_{S.A'B'C'}}{V_{S.ABC}}=\frac{SA'}{SA}.\frac{SB'}{SB}.\frac{SC'}{SC} =\frac{1}{2}.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}=\frac{1}{8}\)

\(\Rightarrow V_{S.A'B'C'}=\frac{1}{8}V_{S.ABC}\)  (1)

Tương tự: \(V_{S.A'C'D'}=\frac{1}{8}V_{S.ACD}\)  (2)

Lấy (1) cộng (2) ta được:

\(V_{S.A'B'C'D'}=V_{S.A'B'C'}+V_{S.A'C'D'}\)

\(= \frac{1}{8}(V_{S.ABC}+V_{S.ACD})= \frac{1}{8}V_{S.ABCD}\)

Vậy \(\frac{V_{S.A'B'C'D'}}{V}=\frac{1}{8}\)

⇒ Chọn đáp án C

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 28 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1