YOMEDIA

Bài tập 1 trang 26 SGK Hình học 12

Giải bài 1 tr 26 sách GK Toán Hình lớp 12

Các đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện phải thoả mãn những tính chất nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Các đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện phải thoả mãn hai tính chất sau:

+ Hai mặt phân biệt chỉ có thể hoặc không giao nhau, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một cạnh chung.

+ Mỗi cạnh của mỗi mặt nào cũng là cạnh chung của đúng hai mặt.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 26 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA