YOMEDIA

Bài tập 11 trang 93 SGK Hình học 12

Giải bài 11 tr 93 sách GK Toán Hình lớp 12

Viết phương trình đường thẳng \(\Delta\) vuông góc với mặt phẳng toạ độ (Oxz) và cắt hai đường thẳng: \(d:\left\{\begin{matrix} x=t\\ y=-4+t\\ z=3-t \end{matrix}\right.; d':\left\{\begin{matrix} x=1-2t\\ y=-3+t\\ z=4-5t \end{matrix}\right.\)​

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Phương pháp:

 • \(\Delta\) vuông góc với mặt phẳng toạ độ (Oxz) nên sẽ nhận VTPT của mặt phẳng (Oxz) làm VTCP. Như vậy ta chỉ cần tìm một điểm thuộc \(\Delta\) thì ta sẽ viết được phương trình.
 • Giả sử M và M' và giao điểm của \(\Delta\) với d và d' thì \(\overrightarrow {MM'}\) sẽ cùng phương với VTCP của \(\Delta\).

Lời giải:

Ta có lời giải chi tiết bài 11 như sau:

​​

\(\Delta\) vuông góc với mặt phẳng tạo độ (Oxz) nên \(\Delta\) có vecto chỉ phương là \(\vec{j}=(0;1;0)\)

Gọi M(t;-4+t; 3 -t) và M'(1-2t'; -3+t'; 4 - 5t') lần lượt là giao điểm của \(\Delta\) của d và d' (h.34) ta có: \(\overrightarrow{MM'}=k.\vec{j}\)

Suy ra: \(\left\{\begin{matrix} 1-2t'-t=0 \ \ (1)\\ 1+t'-t=k \ \ (2)\\ 1-5t'+t=0 \ \ (3) \end{matrix}\right.\)

Từ (1) và (3) suy ra: \(\left\{\begin{matrix} t=\frac{3}{7}\\ \\ t'=\frac{2}{7} \end{matrix}\right.\)

Thay \(t=\frac{3}{7}\) vào toạ độ M ta được \(M(\frac{3}{7}; -\frac{25}{7};\frac{18}{7})\)

Vậy phương trình tham số của đường thẳng \(\Delta\) là: \(\left\{\begin{matrix} x=\frac{3}{7}\\ \\ y=-\frac{25}{7}+t\\ \\ z=\frac{18}{7} \end{matrix}\right.\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 93 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Hoàng Mai

  tìm x,

  -2 phần 5 - x = -3 phần 10

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy,Ot sao cho góc xOy=30 độ;xOt=80 độ

  ​a)Tính yOt

  ​b)Vẽ tia Om sao cho Ot là tia phân giác của góc mOy.Tính góc mOy

  ​c)Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox.Tính góc kề bù với góc xOy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  1, tìm x

  6x +8x =10x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Vẽ tia Oa,trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA vẽ hai tia OD và OE sao cho AOD = 70 độ,AOE = 140 độ

  a)Trong ba tia OA,OD,OE tia nào nằm giữa hai tia còn lại?Vì sao?

  b)Tính góc DOE?

  c)OD co tia phân giác của góc AOB không?Vì sao?

  CÓ VẼ HÌNH NHA MẤY BẠN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  \(\dfrac{x+3}{-15}\) = \(\dfrac{1}{3}\)

  Tìm x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA