ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 7 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 7 tr 95 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho mặt phẳng \((\alpha )\) đi qua điểm M(0;0;-1) và song song với giá của hai vecto \(\vec{a}=(1;-2;3)\) và \(\vec{b}=(3;0;5)\).

Phương trình của mặt phẳng \((\alpha )\) là:

(A) 5x - 2y - 3z - 21 = 0

(B) -5x + 2y + 3z + 3 = 0

(C) 10x - 4y - 6z + 21 = 0

(D) 5x - 2y - 3z + 21 = 0

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 7

 
 

Vecto pháp tuyến của mp \((\alpha )\) là \(\vec{n}=\left [ \vec{a};\vec{b} \right ]=(-10;4;6)\)

Phương trình mp\((\alpha )\):

\(-10(x-0)+4(y-0)+6(z+1)=0\Leftrightarrow -5x+2y+3z+3=0\)

⇒ Chọn đáp án B.

 

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 95 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1