YOMEDIA

Bài tập 7 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 7 tr 95 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho mặt phẳng \((\alpha )\) đi qua điểm M(0;0;-1) và song song với giá của hai vecto \(\vec{a}=(1;-2;3)\) và \(\vec{b}=(3;0;5)\).

Phương trình của mặt phẳng \((\alpha )\) là:

(A) 5x - 2y - 3z - 21 = 0

(B) -5x + 2y + 3z + 3 = 0

(C) 10x - 4y - 6z + 21 = 0

(D) 5x - 2y - 3z + 21 = 0

ADMICRO

Gợi ý trả lời bài 7

 
 

Vecto pháp tuyến của mp \((\alpha )\) là \(\vec{n}=\left [ \vec{a};\vec{b} \right ]=(-10;4;6)\)

Phương trình mp\((\alpha )\):

\(-10(x-0)+4(y-0)+6(z+1)=0\Leftrightarrow -5x+2y+3z+3=0\)

⇒ Chọn đáp án B.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 95 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hà trang

  Một tổ thủy lợi đào một con mương . Buổi sáng tổ đào được \(\dfrac{1}{3}\) con mương , buổi chiều tổ đào được \(\dfrac{2}{9}\) đoạn mương . Cuối ngày còn lại 52 m mương nữa .

  a) Đoạn mương đó dài bao nhiêu mét ?

  b) Mỗi buổi đào được bao nhiêu mét ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Minh Minh

  Tìm x,y ϵ Z biết : xy - y = 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  các bạn làm cả lời giải ra nhé mk hơi lazy nên các bạn làm hộ nhé mk sẽ tk

  so sánh các p/s sau

  a)\(\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{3};\dfrac{2}{3}\) e) \(\dfrac{16}{9};\dfrac{24}{13}\)

  b\(\dfrac{4}{9};-\dfrac{1}{2};\dfrac{3}{7}\) g)\(\dfrac{-2525}{2929};\dfrac{-217}{245}\)

  c)\(\dfrac{3}{124};\dfrac{1}{41};\dfrac{5}{207};\dfrac{2}{83}\) h)\(\dfrac{27}{82};\dfrac{26}{75}\)

  d)\(\dfrac{134}{43};\dfrac{55}{21};\dfrac{74}{19};\dfrac{116}{37}\) i)\(\dfrac{-49}{78};\dfrac{64}{-95}\)

  bạn nào hard work thì làm hết hộ mk còn ko thì chỉ cần làm vài phần mai mk phải đi học mong các bạn làm giúp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  1. Chứng minh rằng: phương trình \(x^2-\left(m-1\right)x+2m-7=0\) luôn có 2 nghiệm phân biệt.

  Tìm GTNN của \(T=\dfrac{1}{\left(x_1-1\right)^{2018}}+\dfrac{1}{\left(x_2-1\right)^{2018}}\) với \(x_1,x_2\) là 2 nghiệm của phương trình.

  2. Giải phương trình \(\left(x+1\right)\sqrt{2x^2-1}=\left(x-1\right)\left(2x-1\right)\)

  3. Giải hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}x\left(x^2+\left(y-z\right)^2\right)=2\\y\left(y^2+\left(z-x\right)^2\right)=16\\z\left(z^2+\left(x-y\right)^2\right)=30\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  tìm x,

  -2 phần 5 - x = -3 phần 10

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA