YOMEDIA

Bài tập 1 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài 1 tr 94 sách GK Toán Hình lớp 12

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ \(\overrightarrow a = ( - 1;1;0);\overrightarrow b = \left( {1;1;0} \right);\overrightarrow c = \left( {1;1;1} \right).\)​

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

(A) \(\left | \vec{a} \right |=\sqrt{2}\)

(B) \(\left | \vec{c} \right |=\sqrt{3}\)

(C) \(\vec{a}\perp \vec{b}\)

(D) \(\vec{b}\perp \vec{c}\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

\(\vec{b}. \vec{c}=1+1+0=2\neq 0\)

⇒ \(\vec{b}\) không vuông góc với \(\vec{c}\)

⇒ Chọn đáp án D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 94 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>