YOMEDIA

Bài tập 8 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 8 tr 95 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho ba điểm A(0; 2; 1), B(3; 0; 1), C(1; 0; 0). Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

(A) 2x – 3y – 4z + 2 = 0

(B) 2x + 3y – 4z – 2 = 0

(C) 4x + 6y – 8z + 2 = 0

(D) 2x – 3y – 4z + 1 = 0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

\(\overrightarrow{AB}=(3;-2;0); \overrightarrow{AC}=(1;-2;-1)\)

Vecto pháp tuyến của mp(ABC) là \(\vec{n}=\left [\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC} \right ]=(2;3;-4)\)

Phương trình mp(ABC) là:

\(2(x-0)+3(y-2)-4(z-1)=0\Leftrightarrow 2x+2y-4z-2=0\)

⇒ Chọn đáp án B.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 95 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA