ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 8 tr 95 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho ba điểm A(0; 2; 1), B(3; 0; 1), C(1; 0; 0). Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

(A) 2x – 3y – 4z + 2 = 0

(B) 2x + 3y – 4z – 2 = 0

(C) 4x + 6y – 8z + 2 = 0

(D) 2x – 3y – 4z + 1 = 0

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

\(\overrightarrow{AB}=(3;-2;0); \overrightarrow{AC}=(1;-2;-1)\)

Vecto pháp tuyến của mp(ABC) là \(\vec{n}=\left [\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC} \right ]=(2;3;-4)\)

Phương trình mp(ABC) là:

\(2(x-0)+3(y-2)-4(z-1)=0\Leftrightarrow 2x+2y-4z-2=0\)

⇒ Chọn đáp án B.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 95 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lan Anh

  1. Chứng minh rằng: phương trình \(x^2-\left(m-1\right)x+2m-7=0\) luôn có 2 nghiệm phân biệt.

  Tìm GTNN của \(T=\dfrac{1}{\left(x_1-1\right)^{2018}}+\dfrac{1}{\left(x_2-1\right)^{2018}}\) với \(x_1,x_2\) là 2 nghiệm của phương trình.

  2. Giải phương trình \(\left(x+1\right)\sqrt{2x^2-1}=\left(x-1\right)\left(2x-1\right)\)

  3. Giải hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}x\left(x^2+\left(y-z\right)^2\right)=2\\y\left(y^2+\left(z-x\right)^2\right)=16\\z\left(z^2+\left(x-y\right)^2\right)=30\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trần Hoàng Mai

  tìm x,

  -2 phần 5 - x = -3 phần 10

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy,Ot sao cho góc xOy=30 độ;xOt=80 độ

  ​a)Tính yOt

  ​b)Vẽ tia Om sao cho Ot là tia phân giác của góc mOy.Tính góc mOy

  ​c)Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox.Tính góc kề bù với góc xOy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  1, tìm x

  6x +8x =10x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Vẽ tia Oa,trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA vẽ hai tia OD và OE sao cho AOD = 70 độ,AOE = 140 độ

  a)Trong ba tia OA,OD,OE tia nào nằm giữa hai tia còn lại?Vì sao?

  b)Tính góc DOE?

  c)OD co tia phân giác của góc AOB không?Vì sao?

  CÓ VẼ HÌNH NHA MẤY BẠN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1