AMBIENT

Bài tập 5 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 5 tr 95 sách GK Toán Hình lớp 12

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(1;0;0); B(0;1;0); C(0;0;1); D(1;1;1).

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và CD. Toạ độ điểm G là trung điểm của MN là:

(A) \(G\left ( \frac{1}{3} ; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right )\)

(B) \(G\left ( \frac{1}{4} ; \frac{1}{4}; \frac{1}{4}\right )\)

(C) \(G\left ( \frac{2}{3};\frac{2}{3};\frac{2}{3} \right )\)

(D) \(G\left ( \frac{1}{2};\frac{1}{2};\frac{1}{2} \right )\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Ta có \(M\left ( \frac{1}{2};\frac{1}{2};0 \right )\) và \(M\left ( \frac{1}{2};\frac{1}{2};1 \right )\)

Trung điểm MN là \(G\left ( \frac{1}{2};\frac{1}{2};\frac{1}{2} \right )\) 

⇒ Chọn đáp án D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 95 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
?>