YOMEDIA

Bài tập 2 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài 2 tr 94 sách GK Toán Hình lớp 12

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ \(\overrightarrow a = ( - 1;1;0);\overrightarrow b = \left( {1;1;0} \right);\overrightarrow c = \left( {1;1;1} \right).\)​

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) \(\vec{a}.\vec{c}=1\)

(B) \(\vec{a},\vec{b}\) cùng phương

(C) \(cos(\vec{b},\vec{c})=\frac{2}{\sqrt{6}}\)

(D) \(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

\(cos(\vec{b},\vec{c})= \frac{\vec{b}.\vec{c}}{\left |\vec{b} \right |.\left |\vec{c} \right |}= \frac{2}{\sqrt{2}.\sqrt{3}}=\frac{2}{\sqrt{6}}\)

⇒ Chọn đáp án C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 94 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA