YOMEDIA

Bài tập 4 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài 4 tr 94 sách GK Toán Hình lớp 12

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(1;0;0); B(0;1;0); C(0;0;1); D(1;1;1).

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

(A) Bốn điểm A, B, C, D tạo thành một tứ diện

(B) Tam giác ABD là tam giác đều

(C) \(AB\perp CD\)

(D) Tam giác BCD là tam giác vuông.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

\(\overrightarrow{BC}=(0;-1;1), \overrightarrow{BD}=(1;0;1); \overrightarrow{CD}=(1;1;0)\)

\(\overrightarrow{BC}. \overrightarrow{BD}\neq 0; \overrightarrow{BC}. \overrightarrow{CD}\neq 0; \overrightarrow{BD}. \overrightarrow{CD}\neq 0\)

Tam giác BCD không vuông 

⇒ Chọn đáp án D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 94 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>