YOMEDIA

Bài tập 4 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài 4 tr 94 sách GK Toán Hình lớp 12

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(1;0;0); B(0;1;0); C(0;0;1); D(1;1;1).

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

(A) Bốn điểm A, B, C, D tạo thành một tứ diện

(B) Tam giác ABD là tam giác đều

(C) \(AB\perp CD\)

(D) Tam giác BCD là tam giác vuông.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

\(\overrightarrow{BC}=(0;-1;1), \overrightarrow{BD}=(1;0;1); \overrightarrow{CD}=(1;1;0)\)

\(\overrightarrow{BC}. \overrightarrow{BD}\neq 0; \overrightarrow{BC}. \overrightarrow{CD}\neq 0; \overrightarrow{BD}. \overrightarrow{CD}\neq 0\)

Tam giác BCD không vuông 

⇒ Chọn đáp án D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 94 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)