RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài 3 tr 94 sách GK Toán Hình lớp 12

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ \(\overrightarrow a = ( - 1;1;0);\overrightarrow b = \left( {1;1;0} \right);\overrightarrow c = \left( {1;1;1} \right).\)

Cho hình bình hành OADB có \(\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{a}, \overrightarrow{OB} =\overrightarrow{b}\) (O là gốc toạ độ). Toạ độ của tâm hình bình hành OADB là: 

(A) (0; 1; 0)

(B) (1; 0; 0)

(C) (1; 0; 1)

(D) (1; 1; 0)

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

OADB là hình bình hành

\(\Leftrightarrow \overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OD}\)

\(\Leftrightarrow \overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB} =2 \overrightarrow{OI}\) (I là tâm hình bình hành)

\(\Leftrightarrow \overrightarrow{OI}=\frac{1}{2}(\vec{a}+\vec{b})=(0;1;0)\)

Vậy I(0; 1; 0)

⇒ Chọn đáp án A.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 94 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)