AMBIENT

Bài tập 3 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài 3 tr 94 sách GK Toán Hình lớp 12

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ \(\overrightarrow a = ( - 1;1;0);\overrightarrow b = \left( {1;1;0} \right);\overrightarrow c = \left( {1;1;1} \right).\)

Cho hình bình hành OADB có \(\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{a}, \overrightarrow{OB} =\overrightarrow{b}\) (O là gốc toạ độ). Toạ độ của tâm hình bình hành OADB là: 

(A) (0; 1; 0)

(B) (1; 0; 0)

(C) (1; 0; 1)

(D) (1; 1; 0)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

OADB là hình bình hành

\(\Leftrightarrow \overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OD}\)

\(\Leftrightarrow \overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB} =2 \overrightarrow{OI}\) (I là tâm hình bình hành)

\(\Leftrightarrow \overrightarrow{OI}=\frac{1}{2}(\vec{a}+\vec{b})=(0;1;0)\)

Vậy I(0; 1; 0)

⇒ Chọn đáp án A.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 94 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Dell dell

  điền x,y bởi các chữ số thích hợp

  a, 17x là số chia hết cho 5

  b, 56x3y là số lớn nhất chia hết cho cả 2 và 9

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  tính

  a, -16-5-(-21)

  b, 25+(-8)+(-25)+(-2)

  C, -11+23-(-21)

  d, -13-15+5

  e, 18-(-2)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Tính: A=\(\dfrac{3}{1^2.2^2}+\dfrac{5}{2^2.3^2}+...+\dfrac{21}{10^2.11^2}.\)

  Ai nhanh và đúng cho 3 tick!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  moi người oi giúp mình với đang ôn tập cuối nam chi tiết nha minh hoi dốt hình

  cho hình chóp SABCD có đấy ABCD la hinh vuông tâm O , Sa vuông góc với mặt đáy. Gọi H,I,K lan luọt la hinh chiếu của A lên SB,SC,SD

  Chứng minh HK vuông góc mp(*SAC) . Từ đó suy ra HK vuông goc voi AI

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Tìm giá trị biểu thức:

  a) P=\(\dfrac{5}{6}\)+\(\dfrac{5}{12}\)+\(\dfrac{5}{20}\)+\(\dfrac{5}{30}\)+\(\dfrac{5}{42}\)+\(\dfrac{5}{56}\)+\(\dfrac{5}{72}\)+\(\dfrac{5}{90}\)

  b) A=\(\dfrac{3}{1.5}\)+\(\dfrac{3}{5.9}\)+\(\dfrac{3}{9.13}\)+...+\(\dfrac{3}{61.65}\). Chứng minh A<13.

  Mik đag cần gấppp!!! Thanks!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM