YOMEDIA

Bài tập 1 trang 143 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 tr 143 sách GK Toán GT lớp 12

Thế nào là phần thực phần ảo, mô đun của một số phức? Viết công thức tính mô đun của số phức theo phần thực phần ảo của nó?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Khái niệm phần thực, phần ảo của số phức:

Số phức \(z = a + bi\) có phần thực là \(a\), phần ảo là \(b\) (\(a,b\in\mathbb{R}\) và \(i^2=-1\)).

Công thức tính môđun của số phức:

Số phức \(z = a + bi\) được biểu diễn bới điểm \(M(a,b)\) trên mặt phẳng toạ độ.

Độ dài của vectơ  là môđun của số phức \(z\), kí hiệu là \(\left| z \right| = \overrightarrow {OM} = \sqrt {{a^2} + {b^2}} .\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 143 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>