YOMEDIA
NONE

Bài tập 50 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 50 trang 210 SGK Toán 12 NC

Mođun của \( - 2iz\) bằng

(A) \( - 2\left| z \right|\)

(B) \(\sqrt 2 z\)

(C) \(2\left| z \right|\)

(D) 2

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\left| { - 2iz} \right| = \left| { - 2i} \right|.\left| z \right| = 2\left| z \right|\)

Chọn (C).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50 trang 210 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON