ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 12 tr 144 sách GK Toán GT lớp 12

Cho hai số phức z1,z2, biết rằng z1+z2 và z1.z2 là hai số thực. Chứng tỏ rằng z1,z2 là hai nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số thực.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 12

 
 

Cho hai số phức z1,z2. Giả sử z1,z2 là các nghiệm của phương trình:

(z-z1 )(z-z2 )=0 hay z2 - (z1+z2 )z + z1.z2=0 (*).

Theo giả thiết tổng z1+z2 =a và và z1.z2 =b với a, b là hai số thực nên phương trình (*) là phương trình bậc hai với hệ số thực: z2-az+b=0.

Ta có điều phải chứng minh.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 12 trang 144 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1