YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 tr 144 sách GK Toán GT lớp 12

 Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai?

A. Mô đun của số phức z là một số thực.

B. Mô đun của số phức z là một số phức.

C. Mô đun của số phức z là một số thực dương.

D. Mô đun của số phức z là một số thực không âm.

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Chọn đáp án C.

Giả sử cho số phức z = a + bi, mô đun của z là \(|z|=\sqrt{(a^2+b^2) }\geq0.\)​

Số 0 là số phức có mô đun bằng 0:|0+0i|=0 nên C sai.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 144 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF