ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 143 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 tr 143 sách GK Toán GT lớp 12

Số phức thỏa mãn điều kiện nào thì có điểm biểu diễn ở phần gạch chéo trong các hình a, b , c?

Hình bài 4 trang 143 SGK Giải tích 12

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Phương pháp:

Số phức \(z = a + bi\) được biểu diễn bới điểm \(M(a,b)\) trên mặt phẳng toạ độ.

Lời giải:

Lời giải chi tiết câu a, b, c bài 4:

Câu a:

\(z=x+yi\) với \(x\geq 1\) là các số phức có phần thực lớn hơn hoặc bằng 1.

Câu b:

\(z=x+yi\) với \(-1\leq x\leq 2\) là các số phức có phần ảo thuộc đoạn [-1;2].

Câu c:

\(z=x+yi\) với \(x^2+y^2\leq 4\) và \(-1\leq x\leq 1\) là các số phức có phần thực thuộc đoạn [-1;1] và môđun không vượt quá 2.

 

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 143 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1