ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 tr 144 sách GK Toán GT lớp 12

Số nào trong các số sau là số thực?

\((A)(\sqrt{3}+2i)-(\sqrt{3-2i})\)
\((B) (2+i\sqrt{5})+(2-i\sqrt{5})\)
\((C) (1+i\sqrt{3})^2\)
\((D)\frac{\sqrt{2}+i}{\sqrt{2}-i}\)

 

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Chọn đáp án B.
Hai số số phức
\(2 + i\sqrt 5 \) và \(2 - i\sqrt 5 \) là các số phức liên hợp, tổng của chúng là một số thực.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 144 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1