ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 tr 144 sách GK Toán GT lớp 12

Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng?

(A). i1977=-1

(B). i2345=i

(C). i2005=1

(D). i2006=-i

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Chọn đáp án B.

Cách tính in với n là một số tự nhiên tuỳ ý:

Lấy n chia cho 4: Ta được kết quả n=4k+r, \(n,k\in\mathbb{N};0\leq r\leq 3.\)

1) Nếu n=4k+1 thì in=i.

2) Nếu n=4k+2 thì in=-1.

3) Nếu n=4k+3 thì in=-i.

4) Nếu n=4k thì in=1.

Ta có: \(2345=4k+1\Rightarrow i{2345}=i.\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 144 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyen Minhthao
  giải giúp em câu này với ạ

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Nhi Diệp
  Giải pt của số phức z³-1
  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Luân Trương Nhất
  Câu 3b , ai giúp mình với ạ

  Theo dõi (1) 4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1