YOMEDIA
NONE

Bài tập 52 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 52 trang 210 SGK Toán 12 NC

Nếu acgumen của z bằng \( - \frac{\pi }{2} + k2\pi \) thì

(A) Phần ảo của z là số dương và phần thực của z bằng 0;

(B) Phần ảo của z là số âm và phần thực của z bằng 0;

(C) Phần thực của z là số âm và phần ảo của z bằng 0;

(D) Phần thực và phần ảo của z đều là số âm.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
z = r\left( {\cos \left( { - \frac{\pi }{2}} \right) + i\sin \left( { - \frac{\pi }{2}} \right)} \right)\\
 = r\left( { - i} \right) =  - ri\left( {r > 0} \right)
\end{array}\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52 trang 210 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON