ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 143 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 tr 143 sách GK Toán GT lớp 12

Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp biểu diễn của các số phức z thỏa mãn điều kiện:

a) Phần thực của z bằng 1.

b) Phần ảo của z bằng -2.

c) Phần thực của z thuộc đoạn [-1; 2], phần ảo của z thuộc đoạn [0; 1].

d) \(|z|\leq 2\).

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Phương pháp:

Số phức \(z = a + bi\) được biểu diễn bới điểm \(M(a,b)\) trên mặt phẳng toạ độ.

Lời giải:

Ta có lời giải chi tiết câu a, b, c, d bài 5 như sau:

Câu a:

Những điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn cho các số phức z có phần thực bằng 1 là những điểm thuộc đường thẳng x=1.

Hình vẽ câu a bài 5 trang 143 SGK Giải tích 12

Câu b:

Những điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn cho các số phức z có phần ảo bằng -2 là những điểm thuộc đường thẳng y=-2.

Hình vẽ câu b bài 5 trang 143 SGK Giải tích 12

Câu c:

Những điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn cho các số phức z có phần thực thuộc đoạn [-1;2], phần ảo thuộc đoạn [0;1] là miền mặt phẳng được gạch sọc như hình vẽ bên.

Hình vẽ câu c bài 5 trang 143 SGK Giải tích 12

Câu d:

Những điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn cho các số phức z thỏa mãn \(\left| z \right| \le 2\) là một hình tròn tâm O(0;0) có bán kính R=2 (kể cả biên) như hình vẽ.

Hình vẽ câu d bài 5 trang 143 SGK Giải tích 12

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 143 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1