YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 143 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 tr 143 sách GK Toán GT lớp 12

Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp biểu diễn của các số phức z thỏa mãn điều kiện:

a) Phần thực của z bằng 1.

b) Phần ảo của z bằng -2.

c) Phần thực của z thuộc đoạn [-1; 2], phần ảo của z thuộc đoạn [0; 1].

d) \(|z|\leq 2\).

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Phương pháp:

Số phức \(z = a + bi\) được biểu diễn bới điểm \(M(a,b)\) trên mặt phẳng toạ độ.

Lời giải:

Ta có lời giải chi tiết câu a, b, c, d bài 5 như sau:

Câu a:

Những điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn cho các số phức z có phần thực bằng 1 là những điểm thuộc đường thẳng x=1.

Hình vẽ câu a bài 5 trang 143 SGK Giải tích 12

Câu b:

Những điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn cho các số phức z có phần ảo bằng -2 là những điểm thuộc đường thẳng y=-2.

Hình vẽ câu b bài 5 trang 143 SGK Giải tích 12

Câu c:

Những điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn cho các số phức z có phần thực thuộc đoạn [-1;2], phần ảo thuộc đoạn [0;1] là miền mặt phẳng được gạch sọc như hình vẽ bên.

Hình vẽ câu c bài 5 trang 143 SGK Giải tích 12

Câu d:

Những điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn cho các số phức z thỏa mãn \(\left| z \right| \le 2\) là một hình tròn tâm O(0;0) có bán kính R=2 (kể cả biên) như hình vẽ.

Hình vẽ câu d bài 5 trang 143 SGK Giải tích 12

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 143 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 3 trang 143 SGK Giải tích 12

Bài tập 4 trang 143 SGK Giải tích 12

Bài tập 6 trang 143 SGK Giải tích 12

Bài tập 7 trang 143 SGK Giải tích 12

Bài tập 8 trang 143 SGK Giải tích 12

Bài tập 9 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 10 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 11 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 12 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 1 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 2 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 3 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 4 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 5 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 6 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 4.35 trang 207 SBT Toán 12

Bài tập 3.36 trang 207 SBT Toán 12

Bài tập 4.37 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.38 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.39 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.40 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.41 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.42 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.47 trang 209 SBT Toán 12

Bài tập 4.43 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.44 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.45 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.46 trang 209 SBT Toán 12

Bài tập 4.48 trang 209 SBT Toán 12

Bài tập 4.49 trang 209 SBT Toán 12

Bài tập 37 trang 208 SGK Toán 12 NC

Bài tập 38 trang 209 SGK Toán 12 NC

Bài tập 39 trang 209 SGK Toán 12 NC

Bài tập 40 trang 209 SGK Toán 12 NC

Bài tập 41 trang 209 SGK Toán 12 NC

Bài tập 42 trang 209 SGK Toán 12 NC

Bài tập 43 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 44 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 45 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 46 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 47 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 48 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 49 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 50 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 51 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 52 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 53 trang 211 SGK Toán 12 NC

Bài tập 54 trang 211 SGK Toán 12 NC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON