ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 11 tr 144 sách GK Toán GT lớp 12

Tìm hai số phức, biết tổng của chúng bằng 3 và tích của chúng bằng 4.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

 
 

Phương pháp:

Từ dữ kiện của đề bài, ta có hai số phức cần tìm là nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số thực, ta lập và giải phương trình từ đó sẽ có được hai số phức cần tìm.

Lời giải:

Gọi hai số phức cần tìm là \(z_1\) và \(z_2.\)

Ta có: \(z_1+z_2=3,z_1.z_2=4\)

Hai số phức \(z_1\) và \(z_2\) là nghiệm của phương trình:

\((z - {z_1})(z - {z_2}) = 0 \Leftrightarrow {z^2} - ({z_1} + {z_2})z + {z_1}{z_2} = 0\)

Hay: \(z^2 - 3z+4 = 0.\)

Ta có: \(\Delta = - 7.\)

Vậy hai số cần tìm là: \(z=\frac{3+\sqrt{7}}{2}; z=\frac{3-\sqrt{7}}{2}\).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 144 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1