YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 11 tr 144 sách GK Toán GT lớp 12

Tìm hai số phức, biết tổng của chúng bằng 3 và tích của chúng bằng 4.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Phương pháp:

Từ dữ kiện của đề bài, ta có hai số phức cần tìm là nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số thực, ta lập và giải phương trình từ đó sẽ có được hai số phức cần tìm.

Lời giải:

Gọi hai số phức cần tìm là \(z_1\) và \(z_2.\)

Ta có: \(z_1+z_2=3,z_1.z_2=4\)

Hai số phức \(z_1\) và \(z_2\) là nghiệm của phương trình:

\((z - {z_1})(z - {z_2}) = 0 \Leftrightarrow {z^2} - ({z_1} + {z_2})z + {z_1}{z_2} = 0\)

Hay: \(z^2 - 3z+4 = 0.\)

Ta có: \(\Delta = - 7.\)

Vậy hai số cần tìm là: \(z=\frac{3+\sqrt{7}}{2}; z=\frac{3-\sqrt{7}}{2}\).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 144 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 9 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 10 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 12 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 1 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 2 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 3 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 4 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 5 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 6 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài tập 4.35 trang 207 SBT Toán 12

Bài tập 3.36 trang 207 SBT Toán 12

Bài tập 4.37 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.38 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.39 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.40 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.41 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.47 trang 209 SBT Toán 12

Bài tập 4.42 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.43 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.44 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.45 trang 208 SBT Toán 12

Bài tập 4.46 trang 209 SBT Toán 12

Bài tập 4.48 trang 209 SBT Toán 12

Bài tập 4.49 trang 209 SBT Toán 12

Bài tập 37 trang 208 SGK Toán 12 NC

Bài tập 38 trang 209 SGK Toán 12 NC

Bài tập 39 trang 209 SGK Toán 12 NC

Bài tập 40 trang 209 SGK Toán 12 NC

Bài tập 41 trang 209 SGK Toán 12 NC

Bài tập 42 trang 209 SGK Toán 12 NC

Bài tập 43 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 44 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 45 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 46 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 47 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 48 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 49 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 50 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 51 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 52 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 53 trang 211 SGK Toán 12 NC

Bài tập 54 trang 211 SGK Toán 12 NC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON