YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 tr 144 sách GK Toán GT lớp 12

Biết nghịch đảo của số phức z bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng?

(A). \(z\in \mathbb{R}\)

(B). \(|z|=1\)

(C). z là số thuần ảo

(D). \(|z|=-1\)

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 5

Chọn đáp án B.
Theo đề bài: \(\frac{1}{z}=\bar{z} \Rightarrow z.\bar{z}=1\Rightarrow \left | z \right |^2=1\Leftrightarrow \left | z \right |=1.\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 144 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON