ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 tr 144 sách GK Toán GT lớp 12

Biết nghịch đảo của số phức z bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng?

(A). \(z\in \mathbb{R}\)

(B). \(|z|=1\)

(C). z là số thuần ảo

(D). \(|z|=-1\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Chọn đáp án B.
Theo đề bài: \(\frac{1}{z}=\bar{z} \Rightarrow z.\bar{z}=1\Rightarrow \left | z \right |^2=1\Leftrightarrow \left | z \right |=1.\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 144 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Văn Duyệt

  Z=a+bi (a,b thuộc R) thoả |z^2+4|=2|z| Đặt P=8(b^2-a^2)-12 tìm P theo |z|

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  bach dang

  cho số phức z có phần thực là số nguyên và z thõa mãn \(_{\left|z\right|-2\overline{z}=-7+3i+z}\)tính modun của số phức w= 1-z+\(^{z_{ }^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Xét các số phức z thỏa mãn |z - 4 -3i| = \(\sqrt{5}\). Tiính P= a+ b khi | z +1 -3i| + | z-1+i| đạt giá trị lớn nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1