YOMEDIA

Bài tập 4 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 tr 144 sách GK Toán GT lớp 12

Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng?

(A). (1-i)8=-16

(B). (1+i)8=16i

(C). (1+i)8=16

(D). (1+i)8=-16i

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Chọn đáp án B.

Ta có: \((1+i)^8=[(1+i)^2 ]^4=(2i)^4=2^4 i^4=2^4=16.\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 144 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
  • Bin Nguyễn

    Cho số phức z là nghiệm của phương trình \(z^2-2z+5=0\). Tính \(\left | \frac{z+2i}{\bar{z}-i} \right |\)

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Bo Bo

    Cho số phức z thỏa mãn \((z-i)(1-2i)-1-3i=0\) . Tìm môđun của số phức z.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA