ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 tr 144 sách GK Toán GT lớp 12

Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng?

(A). (1-i)8=-16

(B). (1+i)8=16i

(C). (1+i)8=16

(D). (1+i)8=-16i

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Chọn đáp án B.

Ta có: \((1+i)^8=[(1+i)^2 ]^4=(2i)^4=2^4 i^4=2^4=16.\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 144 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1