ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 143 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 tr 143 sách GK Toán GT lớp 12

Tìm mối liên hệ giữa khái niêm môđun và khái niệm giá trị tuyệt đối của số thực.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Mỗi số thực a được gọi là số phức có phần ảo bằng 0.

Ta có: \(a\in\mathbb{R} \Rightarrow a=a+0i.\)

Mô đun của số thực a là:

\(|a+0i|=\sqrt{(a^2+0^2 )}=|a|\)

Như vậy với một số thực, môđun chính là giá trị tuyệt đối của nó.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 143 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1