ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 143 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 tr 143 sách GK Toán GT lớp 12

 Tìm các số thực x, y sao cho:

\(a) \ 3x+yi=2y+1+(2-x)i\).

\(b) \ 2x+y-1=(x+2y-5)i\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Phương pháp:

Áp dụng định nghĩa hai số phức bằng nhau:

Số phức bằng nhau \(a + bi = c + di \Leftrightarrow\) \(a=c\) và \(b=d.\)​

Lời giải:

Lời giải chi tiết câu a, b bài 6 như sau:

Câu a:
Ta có:
\(3x+yi=2y+1(2-x)i\)
\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 3x=2y+1\\ y=2-x \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x=1\\ y=1 \end{matrix}\right.\)

Câu b:
Ta có
\(2x+y-1=(x+2y-5)i\)
\(\Leftrightarrow (2x+y-1)+(0i)=0+(x+2y-5)i \\ \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 2x+y-1=0\\ x+2y-5=0 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow x=-1,y=3\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 143 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1