ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 143 SGK Giải tích 12

Giải bài 7 tr 143 sách GK Toán GT lớp 12

Chứng tỏ rằng với mọi số thực z, ta luôn phần thực và phần ảo của nó không vượt quá mô đun của nó.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 7

 
 

Số phức z = a + bi, mô đun \(\left |z \right |=\sqrt{a^2+b^2}\)
Ta có:
\(\sqrt {{a^2} + {b^2}} > \sqrt {{a^2}} = \left| a \right| \ge a\).

\(\sqrt {{a^2} + {b^2}} > {b^2} = \left| b \right| \ge b\).
Vậy với mọi số phức thì phần thực và phần ảo của nó không vượt quá môđun của nó.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 143 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1